Sanatatea emotionala

Holistic

Emoţiile sunt sentimente intense acompaniate de reacţii fizice. Multe dintre comportamentele noastre sunt motivate de emoţiile noastre. 0 sănătate emoţională slabă poate afecta capacitatea noastră de a ne concentra asupra problemelor cu care suntem confruntaţi şi puterea de a găsi soluţii pentru a le rezolva. Calitatea sănătăţii unei persoane reflectă sentimentele acesteia faţă de sine, situaţii, alte persoane şi divinitate. Sănătatea emoţională include înţelegerea, alegerea şi trăirea emotillor care aduc vitalitate şi capacitate de soluţionare a problemelor cotidiene şi a stresului precum şi capacitatea de a studia, decide şi îndeplini activităţi eficiente şi mai ales cu bună dispoziţie.

Sănătatea emoţională înseamnă să stabileşti un raport egal al emoţillor şi sentimentelor tale, fie că le apreciezi ca pozitive sau negative. Oamenii care se pot mândri cu această stare de bine sunt capabili să facă faţă provocărilor vieţii, să construiască relaţii puternice şi să se bucure de o existenţă "implinită” .

O sănătate emoţională perfectă înseamnă:

•             capacitatea de a controla stresul şi de a te detaşa de micile dificultăţi cotidiene,

•             echilibrul între sarcini. şi relaxare, odihnă şi muncă,

•             stimă de sine crescută şi încredere în forţele proprii,

•             convingerea că eşti util, necesar şi ai un scop in familia din care faci parte,

•             plăcerea de a trăi şi pofta de a te distra, de a râde şi de a te simţi bine,

•             disponibilitatea de a învata lucruri noi şi de a te adapta schimbărilor,

•             un sentiment de împlinire pe toate planurile.

Problemele apar atunci când nu se realizează aceste caracteristici esenţiale. In timp ce ele sunt importante pentru sănătatea emoţională influenţează, de asemenea, sănătatea fizică. Medicii văd în mod frecvent demonstrarea conexiunlor organism-emoţional-mintal. Somatizările sunt expresia unor astfel de manifestări. De exemplu, un individ cu o bună stare emoţională manifestă o rată scăzută la boli legate de stres, cum ar fi ulcere, migrene şi astm. Atunci când tulburarea emoţională continuă pentru o lungă perioadă de timp sistemul imunitar clachează, accentuânduse riscul de dezvoltare a diferitelor boli.

Inteligenţa emoţională (EQ) este capacitatea de a percepe, identifica şi utiliza emotiile în vederea luării celor mai bune decizii şi aplicării lor în practică. Nivelul de inteligentă emotională este un foarte bun indicator al echilibrului dintre gândire, emoţii şi acţiune. Studiile recente arată că inteligenţa emoţională este mai importantă la locul de muncă decât abilităţile cognitive şi expertiza tehnică la un loc.

„Inteligenţa emotională se referă la capacitatea de recunoaştere a sentimentelor proprii şi ale celor din jur, de automotivare şi de manageriere a sentimentelor atât intern, cât şi în relaţiile cu alţi oameni", a explicat Daniel Goleman în cartea lui, „Working with Emotional Intelligence" (1999).

„incepând cu modele biologice cercetate, ştim că inteligenţa emotională deţine cheia creşterii coerenţei interioare şi a echilibrului unei persoane. Nu mai există îndoieli asupra faptului că stările noastre emoţionale ne afectează creierul şi abilitatea acestuia de a procesa informaţia", a declarat Bruce Cryer, autor al volumului „From Chaos to Coherence: Advancing Emotional and Organizational Intelligence Through Inner Quality Management" (1998).

Inteligenţa emoţională determină capacitatea fiecăruia de a practica abilitaţi care sunt bazate pe cele cinci elemente - Daniel Golleman (1995):

•             Conştienţa de sine însăşi şi de propriile emoţii (bune sau rele)

•             Empatia — a-i înţelege şi a-i accepta pe ceilalţi aşa cum sunt

•             Motivaţia — dăruirea, iniţiativa, optimismul

•             Auto-controlul – gestionarea emoţiilor

•             Aptitudinile sociale influenţa, comunicarea, manage-mentul conflictului, conducerea, stabilirea de relaţii, colaborarea, cooperarea, armonizarea, capacitatea de lucru în echipă.

Atunci când ne înţelegem sentimentele, situaţia în care ne afiăm devine mai limpede. Descoperim chiar un nou mod de a privi cauzele bolilor care ne macină pe noi, familia şi societatea.

Chiar daca unii oameni se nasc mai "inzestraţi decât alţil cu privire la inteligenţa emoţională, ea poate fi dezvoltată şi rafinată de către oricine îşi doreşte, iar aceasta se numeşte maturizare. Spre deosebire de inteligenţa intelectuală-IQ care se schimbă destul de puţin după adolescenţă, inteligenţa emoţională - EQ continuă să se dezvolte pe măsură ce trecem prin viaţă şi învăţăm din experienţă. Mai mult, IQ nu poate funcţiona la potenţialul ei maxim fără EQ, aceasta asigurându-i suportul energetic necesar.

Dacă ți-a făcut bine acest articol, fă și tu bine altora și distribuie-l!

About the Author

Follow me


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>