Noua Medicină Germană

A) – Introducere:

Conceptul de Noua Medicină Germană® a fost fondat de Dr. Ryke Geerd Hamer din Germania după îndelungi cercetări şi practică terapeutică începând cu anul 1979.

Noua Medicină Germană® este un set de descoperiri şi principii care pune la baza apariţiei şi evoluţiei bolilor:

   Principiile universale biologice;

   Interacţiunea dintre cele 3 nivele din care este compusă fiinţa umană: Psihic, Creier şi Organe.

Noua Medicină Germană® priveşte Corpul ca un Întreg, în care Psihicul este Integratorul tuturor Funcţiilor Comportamentului şi a tuturor Ariilor de Conflict, iar Creierul este Calculatorul Principal al tuturor Funcţiilor Comportamentale, Ariilor de Conflict şi Organelor corespunzătoare acestora.

Noua Medicină Germană® este o Ştiinţă a Naturii, bazată pe 5 Legi Biologice  care sunt aplicabile fiecărei Boli ale Oamenilor sau Mamiferelor.

În Noua Medicină Germană®, boala nu este o eroare a naturii ci ea are o anume semnificaţie biologică. Boala evoluează pe baza unor programe ale Naturii proiectate cu scopul de a-l ajuta pe individ să Coopereze cu Evenimentele apărute în viaţa lui sau să îl elimine pe baza Mecanismelor de Selecţie necesare evoluţiei Grupului din care individul face parte.

Dr. Hamer a constatat faptul că moartea soţiei sale şi propriul lui cancer pot fi relaţionate cumva cu împuşcarea şi apoi decesul fiului lor Dirk.

Ca Medic, Cercetător şi Şef al Clinicii de Oncologie din Munhen, Dr. Hamer a ajuns la următoarea concluzie:

Un Eveniment Fizic poate crea un Şoc Conflictual Biologic care se va manifesta în Transformări Vizibile ale Creierului, şi poate conduce la schimbări măsurabile ale parametrilor Sistemului Nervos care la rândul lor pot produce Creşterea unor Tumori Canceroase, Ulceraţii, Necroze şi Perturbări Funcţionale în Organe Specifice fiecărui Tip de Conflict Biologic.

După 20 de ani de Cercetare şi Terapie  a peste 31.000 de Pacienţi, Dr. Hamer a stabilit cum un Conflict-Şoc Biologic generează o Fază de Îmbolnăvire: Rece, Canceroasă sau Necrotică, iar dacă Conflictul este Rezolvat se trece la o Fază de Vindecare:  Caldă prin care Procesele Canceroase sau Necrotice sun Reversate pentru a se Autorepara Ţesuturile afectate în Faza de Îmbolnăvire şi a restabilii Starea de Sănătate Optimă.

B) – Cele 5 Legi ale Noii Medicini Germane® descoperite şi formulate de Dr. Hamer:

1.   Prima Lege Biologica: Regula de Fier a Cancerului:

a.Fiecare Cancer sau afecţiune echivalentă cancerului are drept Cauză: Sindromul Dirk Hamer (DHS) generat de un Şoc foarte grav, acut, dramatic şi izolat. Trăirea acestui Confict-Şoc are loc simultan la 3 Nivele (Psihic, Creier şi Organ);

b. Tipul Conflictului care a provocat DHS determină Localizarea HH (Cercuri Concentrice vizibile pe Tomografia Computerizată) în Creier şi a Locului corespunzător într-un anumit Organ în care va apare Cancerul sau o Afecţiune Echivalentă Cancerului;

c. Continuarea Conflictului la nivel Psihologic determină evoluţia HH în Creier şi a Cancerului sau a Afecţiunii Echivalente Cancerului în Organul corespunzător locului apariţiei HH

2.   A 2-a Lege Biologică: Fiecare afecţiune generată de un Conflict-Şoc are o evoluţie în 2 Faze:

a. Faza de Conflict Activ (de Îmbolnăvire) în care Sistemul Nervos Autonom Simpatic este Activat ,Şocul continuă cu Preocupare continuă faţă de Evenimentul declanşator, si instalează  o Stare de Tensiune şi Nelinişte însoţită cu Pierderi în Greutate, apar  Dificultăţi la Adormire şi Afecţiuni ale Somnului . Nopţile devin Lungi, Extremităţile sunt Reci şi Leziunile sau Tumorile apărute continuă să se dezvolte;

b. Faza Conflict Rezolvat (de Autovindecare) în care Sistemul Nervos Autonom Parasimpatic şi Sistemul Vagal sunt Activate însoţite o Stare de Epuizare şi  Somnolenţă şi Dermă +  Extremităţi Calde. În această fază procesele apărute pe timpul Fazei de Îmbolnăvire sunt Reversate: Tumorile sunt Remise sau Capsulate, iar Leziunile de tip Necroză sau Ulcer sunt Înlăturate prin Regenerarea Naturală a Ţesuturilor afectate de acestea. La sfârşitul acestei Faze de Autovindecare, Ţesuturile şi Organele afectate sunt Refăcute Complet şi deseori devin mult mai Rezistente decât au fost înainte de apariţia Conflictului – Şoc, iar persoana are o Stare Generală mai Bună şi devine mai Înţeleaptă decât Înainte de a se fi Îmbolnăvit.

3.   A 3-a Lege Biologică: Sistemul Ontogenetic al Tumorilor şi Bolilor echivalente Cancerului:

a. Un anumit Tip de Conflict afectează un anumit Nivel Embrional, care la rândul lui generează HH (Inele Concentrice) într-o anumită Zonă a Creierului, afectând un anumit Organ ce corespunde Nivelului Embrional cu o Formaţiune Histologică specifică acelui nivel;

b. Conflictele care generează HH în Zona Creierului Arhaic (Creierul Ancestral generat din Endoderm şi Cerebelul generat din Mesoderm) prezintă o Multiplicare a Celulelor în Faza de Îmbolnăvire (CA Conflict Activ) şi de Distrugere (de către Fungi şi Micobacterii) sau Capsulare a Tumorii în Faza de Vindecare (PCL Post Conflict), pe când Conflictele care generează HH în Zona Creierului Nou (Cortex) determină o Scădere a numărului de Celule (Necroze, Ulcere) sau  Diminuare a Funcţiilor până la Disfuncţie Completă (numite şi Boli Cancer Echivalente) în Faza de Îmbolnăvire  CA (Conflict Activ), urmate de Multiplicarea Celulelor, Reconstrucţia Organului (de către Bacterii şi Virusuri) Afectat şi Restabilirea Funcţionării Normale a acestuia în Faza de Vindecare (PCL Post Conflict);

c. Bolile cu cele 2 Faze (Îmbolnăvire şi Vindecare) sunt funcţii Biologice deosebite care ne permit să depăşim şi să ne redresăm Funcţional după ce am fost confruntaţi cu Probleme Biologice Neobişnuite sau Neaşteptate generate de obicei de Conflicte Psihologice.

4.   A 4-a Lege Biologică: În Faza de Autovindecare (PCL Post Conflict) există o corespondenţă dintre Grupurile de Organe aparţinând unui anumit Nivel Embrionar şi Grupurile de Microbi aparţinând acelui nivel. Microbii nu sunt cei ce provoacă o anumită Simptomatologie, ci dimpotrivă ei sunt cei ce participă la Autovindecare. Ei sunt comandaţi de către Creier: la comanda Creierului, Microbii Patogeni, devin prin Dezactivare, Microbi Apatogeni şi se retrag într-o anumită parte a organismului, iar în Faza de Autovindecare (PCL Post Conflict) vor fi chemaţi şi Reactivaţi pentru a Repara Organul Afectat

5.   A 5-a Lege Biologică: “Chintesenţa”: Semnificaţia Biologică a fiecăruia din Programele Biologice Speciale ale Naturii (Bolile cu cele 2 Faze: Îmbolnăvire – Conflict Activ şi Autovindecare – Post Conflict). Spaniolii au numit Noua Medicină Germană®: La Medicina Sagrada ( Medicina Sacră) . Conform acestei legi Boala nu este o EROARE fără rost a Naturii sau Biologiei, ci un Program Special creat de Natură, de-a lungul a milioane de ani de evoluţie, pentru a permite Organismelor să treacă peste Funcţionarea Standard (de zi cu zi) şi să poată face faţă unor Situaţii de Urgenţă Excepţionale sau Neobişnuite. Un Exemplu: Cancerul de Os este Faza de Vindecare a Necrozei Osoase care însoţeşte Conflictul de Auto Sub Evaluare. În Faza de Îmbolnăvire( pe timpul Conflictului de Auto Sub Evaluare) are loc un proces biologic de Osteoliză (diminuarea celulelor osoase). Când Conflictul de Auto Sub Evaluare este rezolvat în Mintea Pacientului, Organismul trece în Faza de Autovindecare (Post Conflict): apare o Anemie care previne Distrugerea Oaselor slăbite pe timpul Conflictului, începe Recalcifirea (diagnosticată eronat ca fiind Cancer Osos), continuă Anemia, apar Durerile Osoase şi se instalează o Stare Leucemică (toate acestea având ca scop Imobilizarea Corpului până la Vindecare Completă). Toate acestea dispar pe cale naturală când Structura Osoasă este Complet Refăcută, iar rezistenţa Osului va fi mai mare decât înainte de a fi început Faza de Îmbolnăvire. Prin acest dublu mecanism Îmbolnăvire – Autovindecare, Natura îmbunătăţit Şansa de Supraveţuire a celui care şi-a Rezolvat Conflictul de Auto Sub Evaluare. Dacă persoana nu îşi Rezolvă Conflictul de Auto Sub Evaluare va fi Eliminată din Grup.

C)- Terapiile Viitoare specifice Noii Medicini Germane®:

a. Pacientul va devenii Şeful Absolut” al Tratamentului şi Procedurilor de Autovindecare a Bolii sale, el nu va mai fi Tratat ci se va Trata Singur, iar relaţia dintre Pacient şi Medic va fi complet Re-gândită şi Re-definită;

b. Se vor folosi mult mai puţine Medicamente;

c. Se vor baza pe Înţelegerea de către Pacient a Cauzei care a provocat Conflictul şi implicit Boala;

d. Pacientul împreună cu Medicul vor găsi împreună cea mai bună Rezolvare a Conflictului generator al Bolii şi vor stabilii cea mai bună Strategie de Evitare a acestui Conflict pe viitor de către Pacient;

D)- Relaţia dintre Stres si Boală:

Concluzii prezentate de Dr. Hamer în Interviu:  http://www.newmedicine.ca/

În viaţă fiecare dintre noi putem avea ocazia să ne Confruntăm cu 2 tipuri de Conflicte sau Evenimente:

– Normale: Evenimentele sau Conflictele Zilnice care nu ne surprind deoarece avem capacitatea de a le Anticipa şi de a le Depăşii;

– Biologice (Conflict – Şoc): Evenimente sau Conflicte apărute pe Neaşteptate (nu au putut fi anticipate), care ne dau sentimentul de Neputinţă şi ne aduc în Imposibilitatea de a Reacţiona ne vor induce o Stare de Şoc însoţită de Panică. Apariţia unui astfel de Eveniment generează Sindromul Dirk Hamer (DHS) care la rândul lui induce şi dezvoltă Cancerul sau alte Boli Cancer – Echivalente specifice Fazei de Îmbolnăvire (CA Conflict Active) până când Conflictul va fi Rezolvat. După Rezolvare Conflictului va apare Faza de Autovindecare (PCL Post Conflict) a cărui durată va depinde de Masa Conflictului (Durata şi Intensitatea Conflictului) pe timpul căreia toate Modificările Funcţionale şi Morfologice apărute în Faza de Îmbolnăvire vor fi REVERSATE, iar persoana va revenii la o Stare mai Bună decât înaintea Conflictului. De exemplu: O mamă, cu Copilul de mână, stă de vorbă pe marginea Şoselei cu o vecină. Copilul se desprinde de mâna mamei (fără ca ea să observe)şi trece în fugă şoseaua fiind accidentat de o maşină. Mama a fost surprinsă de acest Eveniment neaşteptat şi pe toată perioada cât copilul este la spital mâinile sun reci, nu poate dormii şi nici mânca, trăieşte o continuă stare de STRES şi observă  dezvoltarea unui Nodul Malign în Sânul Stâng (Faza de Îmbolnăvire CA  Conflict Activă). După ce Copilul este Externat şi Medicul îi spune “Noi suntem norocoşi deoarece Copilul este Bine din nou”, Mâinile Mamei se vor Încălzi, va dormii bine, apetitul va revenii la normal şi în următoarea perioadă nodulul malign se va resorbii pe cale naturală (Faza de Autovindecare PCL Post Conflict).

O Persoană Sănătoasă, Bine Hrănită şi Odihnită va avea de înfruntat mult mai puţine Conflicte Biologice şi le va face faţă mult mai Uşor;
Persoanele cu o Situaţie Materială Bună au un Risc de a se Îmbolnăvii (de Cancer sau de alte Boli  Cancer Echivalente) de 10 Ori mai Mic decât Persoanele Sărace (care nu îşi pot Rezolva cele mai multe Conflicte din lipsa Banilor);
Cel mai important Factor în Faza de Autovindecare este ca Pacientul să înţeleagă ce se întâmplă cu el, deoarece numai atunci el va putea să adopte o Atitudine Constructivă şi Relaxată faţă de Procesele de Autovindecare;
Dacă pe timpul Fazei de Îmbolnăvire sau pe Timpul fazei de Autovindecare, Pacientului îi este Teamă de Cancer, această teamă va induce un nou Conflict Biologic care pe timpul unei noi Faze de Îmbolnăvire va Genera Cancer Pulmonar, iar dacă va apare la acelaşi Bolnav şi Teama de Moarte aceasta va induce un Alt Conflict Biologic care în Faza de Îmbolnăvire va genera un Proces de Decalcefiere a  întregului Sistem Osos.

Conflictul Biologic nu este determinat Direct de Eveniment (de ce se Întâmplă) ci de modul în care Persoana resimte sau trăieşte  la nivel Psihic Evenimentul declanşator (de Stresul Interpretat). Funcţie de această dimensiune Interioară a Evenimentului  poate apare sau nu un Conflict Biologic, iar Intensitatea şi Localizarea Efectelor acestuia vor depinde de Intensitatea şi Tipul Trăirii Interioare. Exemplu: O Soţie îşi găseşte Soţul în Pat cu cea mai bună Prietenă, dar funcţie de modul în care Soţia Interpretează acest Eveniment vor apare următoarele Efecte:

  Dacă Soţia îşi Iubeşte Soţul, ea va Suferii un Conflict de tip Frustrare Sexuală care în faza de Îmbolnăvire îi va provoca un Carcinom la Uter;

  Dacă Soţia nu îşi Iubeşte Soţul şi abia aşteapta un motiv de divorţ, ea va trăii Conflict – Şoc Biologic de tip Conflict cu Partenerul care pe timpul Fazei de Îmbolnăvire se va genera un Nodul Malign la Sânul Drept (Supărări Externe);

    Dacă Soţul este surprins în pat cu o Prostituată, Soţia va avea un Conflict – Şoc de tip Teamă – Revoltă, care pe timpul Fazei de Îmbolnăvire se va manifesta prin Hipoglicemie;

    Dacă Soţul e surprins în pat cu o Persoană cu 20 de ani mai Tânără decât Soţia, aceasta (indiferent dacă îşi iubeşte sau nu soţul) va trăii un Conflict de Sub – Evaluare Sexuală ( spunând în gândul ei: Eu nu pot să o concurez pe ea şi nu mai pot acum să îi ofer ce îi oferă ea), care pe timpul Fazei de Îmbolnăvire va suferi de o Decalcefiere ( Osteoliză) a Pelvisului.

Faza de Îmbolnăvire (CA Conflict Activ ) Încetează numai când Conflictul – Şoc este Rezolvat. Imediat se va instala Faza de Autovindecare (PCL Post Conflict).

În lumea animalelor avem multe exemple de acest fel:

  Un Animal deposedat de Teritoriu va Supraveţuii numai dacă îşi recapătă înapoi teritoriu sau obţine alt teritoriu;

   O Femelă căruia ia fost Ucis Puiul, va intra în Călduri şi va putea avea astfel un alt Pui, iar orice formă de Cancer sau de Tip Cancer se va Remite pe cale naturală pe timpul Sarcinii;

Şi la noi Oamenii, pentru a trece din Faza de Îmbolnăvire în Faza de Autovindecare trebuie să rezolvăm Conflictul Iniţial la Nivel Psihic:

  Mama care s-a Îmbolnăvit în urma Accidentării Copilului, se va face bine numai după ce Copilul se Însănătoşeşte;

  Un Bărbat care a fost părăsit de Soţie va putea trece în Faza de Autovindecare numai după ce se va împăca cu aceasta sau îşi va găsii o nouă soţie;

Cel care şi-a Pierdut Locul de Muncă va putea trece în Faza de Autovindecare numai după ce îşi va găsii un alt Loc de Muncă;
O Persoană care a ieşit la Pensie va putea trece în Faza de Autovindecare numai după ce se va Înscrie la un Club sau să îşi va găsii o Nouă Pasiune sau o Nouă Ocupaţie.
La Femeile însărcinate orice formă de Cancer sau de Tip Cancer se va Remite pe cale naturală începând cu a 3-a lună de Sarcină, deoarece Sarcina are Prioritate Absolută.

În Limba Germană: http://www.neue-medizin.de

În Limba Engleză: http://www.germannewmedicine.ca/

Dacă ți-a făcut bine acest articol, fă și tu bine altora și distribuie-l!

About the Author

Follow me


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>