MANIFEST pentru Planeta Mea

PROTOCOLUL “MOTHER EARTH”.

LEGEA UNITATII.

1. Universul este un organism viu si inteligent ce evolueazà asemenea unui organism uman. La toate nivelurile existà viatà si totul are un sens constructiv. Tendinta fiecarui nivel cat si a intregului este acela de a crea complexitate si armonie. Universul evolueazà ca urmare a unei vointe inteligente ce emanà  mai intai o idee, apoi  exercità un act de vointà, un impuls luminos si in sfarsit energia transformà ideea inteligentà in materie. Fiinta umanà este o entitate inteligentà transpersonalà, intrupatà ce evolueazà din viatà in viatà, din formà in formà si progreseazà evoluand in forme tot mai subtile de energie si constiintà. In mod progresiv,  fiinta umanà intelege si realizeazà cà dincolo de formà el este de aceiasi naturà cu intelligenza Universului; atunci el poate transforma energia in materie, iar materia in energie.

2. Marea Fiintà, Ens Subsistens, infinitul inteligent este substratul realitàtii. Esenta fiintei umane, Spiritul Omului este o emanatie a acestui Infinit inteligent. De-a lungul procesului de evolutie ce include stàri de constiintà traite succesiv intr-un Univers Pluridimensional, Fiintà umana exploreazà realitatea si devine un Univers complet, izvor de noi evolutii.

3. Realitatea este armonioasà. Nenumàrate civilizatii, lumi, planuri dimensionale si fiinte de toate formele imaginate sau neimaginate, la toate nivelurile evolutive, conventionale sau neconventionale, catalogate sau necatalogate de càtre alte inteligente, se gàsesc in raporturi relationale si impreunà formeazà Universul ce este viata complexà a Inteligentei omniprezente.

4. Toate fiintele Universului evolueazà in mod constant si tind spre fericire. Acesta este impulsul pe care il primesc de la Izvorul Primordial. Dupà o lungà evolutie, fiintà se extinde in mod constient inspre straturi tot mai subtile, panà la transformarea completà a materiei, in forme energetice coerente. Aceste quante energetice constiente devin exploratori si pot càlàtori in afara spatiului si a timpului. Toate experientele acestor fiinte de energie – luminà ce reprezintà viitorul omului, imbogàtesc in mod progresiv perceptia Universului inteligent, ce mai poate fi numit si Marea Fiintà de Luminà. D-zeu nu judecà, iar binele si ràul sunt relative jocului actual ce este doar un model holografic de perceptie a realitàtii duale.

5 Libertatea unuia se terminà acolo unde incepe libertatea celuilalt, dar aplicand principiile convietuirii pasnice, existà spatiu, timp si posibilitàti pentru toti.

6 Pentru a fi fericiti este necesarà o conexiune constantà cu Izvorul fiintei noastre; totodatà e necesarà rezolvarea conflictelor interioare, rearmonizand raportul dual de perceptie la toate nivelurile. E necesarà promovarea binelui comun si aplicarea constantà a legilor de evolutie ale Universului relational.

II. DREPTURILE BIOSFEREI.

1. Planeta Terra este o fiintà vie care are dreptul la viatà. Aceastà planetà este bogatà in substantà si formà. Pe aceastà planetà convietuiesc milioane de specii si toate au drept egal la existentà. Respectarea dreptului la viatà este prerogativa fundamentalà a dreptului universal. Umanitatea este o parte componentà a planetei asemenea celulelor nervoase ale unui organism uman.

2. Specia Umanà are ca si caracteristicà capacitatea “inteligentei creative”. Acest dar al Spiritului si al Naturii trebuie fructificat prin actiuni mature ce trebuie sa ducà la: a. protejarea ambientului planetar in fatà unei posibile degradàri ce depinde in special de abuzurile civilizatiei; b. dezvoltarea armonioasà a individului si a civilizatiei ce impletesc in mod constant “binele Umanitàtii cu binele Planetei.”.

3. Dreptul la existentà a Biosferei este “binele primar” al Planetei, iar Dreptul la existentà a Civilizatiei Umane este un drept “coparticipat” la cel primar si deci dependent in “substantà si formà”.

4. Planeta are dreptul de a reactiona pentru a restabiliza echilibrul speciilor, intrucat ea are o vastà experientà in “administrarea propriului organism”. O specie distructivà si fàrà principii bazate pe “Legea Unitàtii” devine asemànàtoare unei tumori maligne. In felul acesta planeta riscà o boalà in fazà terminalà. Toate semnalele de alarmà la nivel ambiental indicà necesitatea unei “reforme structurale din partea civilizatiei umane” sau Planeta va constrange Specia Umanà la o redimensionare “imediatà si radicalà”.

5. In interiorul Speciei Umane a fost introdus de càtre Planetà un “element inteligent de adaptare la noile necesitàti de transformare”. Acest element “imunitar” actioneazà in progresie geometricà pentru a transforma si adapta Specia Umanà la “noul echilibru planetar”. Aceastà actiune “interioarà” din partea Planetei se concretizeazà in pregàtirea Summitului Terra 3. Rolul acestui Summit este ultima actiune disperatà a Umanitàtii de a opri expansiunea metastazelor si de a regenera Planeta in aceastà fazà terminalà.

6. Fiintà umanà are rolul de “Protector al Vietii”. O Umanitate de Gardieni ai Vietii” garanteazà bunul mers si prosperitatea Planetei Mamà, asigurand un viitor prosper si fericit urmàtoarele generatii.

7. Orasul si satul ecologic reprezintà modalitatea imediatà de a ajuta Planeta sà recapete viatà.

8. Promovarea protocolului “Earth Charter – Cartei Terei” (1992) si a protocolului “Ur Mayapan” (1998) ca si punct de referintà pentru noul protocol “Mother Earth”.

9. Semnez    acest Protocol in calitate de cetàtean al acestei Planete si cer Oficialitàtilor competente sa aprobe in termen scurt Sesiunea ONU de pregàtire a Summitului Planetar Tera 3 (2012/1013).

Dacă ți-a făcut bine acest articol, fă și tu bine altora și distribuie-l!

About the Author

Follow me


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>