Iubire – Viziune

Viziuni Spirituale
Dumitru Stăniloae
Iubirea este înrudirea omului cu Dumnezeu. Ea uneşte la maxim persoanele umane fără să le confunde.
În iubire se arată plenitudinea existenţei lui Dumnezeu.
Michelangelo
Iubirea este aripa dăruită de Dumnezeu sufletului, pentru ca să urce până la El

Eugen Ovidiu Chirovici
Iubirea este cea mai limpede oglindă-n care-l vezi pe Dumnezeu.
Rabindranath Tagore
Iubirea este atunci când sufletul începe să cânte şi florile vieţii tale înfloresc singure.
Lev Tolstoi
Iubirea? Ce-i iubirea? se gândea el. Iubirea este viaţa. Iubirea stă în calea morţii. Tot, tot ce înţeleg, înţeleg numai pentru că iubesc. Tot ce există, există pentru că iubesc. Totul e legat numai de iubire. Iubirea este Dumnezeu şi, când mori, înseamnă că tu, o particică din iubire, te întorci la izvorul veşnic al tuturor lucrurilor.
L. Borne Iubirea este flacăra pe care zeii o invidiază la muritori.
Albert Schweitzer Ceea ce noi numim iubire este în esenţă veneraţia vieţii.
Henry Ward Beecher Iubirea este râul vieţii prin lume.
Leo Buscaglia Iubirea este viaţă. Şi dacă îţi lipseşte iubirea, îţi lipseşte viaţa.
Gustavo Adolfo Becquer
Iubirea este suprema lege a universului: lege misterioasă care guvernează şi orânduieşte totul, de la atomul neînsufleţit până la fiinţele raţionale: de la ea pleacă şi spre ea converg, ca spre un centru de irezistibilă atracţie, toate gândurile şi acţiunile noastre.
Hesiod Iubirea este arhitectul universului.
Constantin Parascan
Iubirea este coloana care susţine lumea să nu se prăbuşească… şi să se stingă pentru totdeauna. Un capăt se sprijină în inima Pământului, celălalt se înalţă şi se pierde în nesfârşitul Universului.
Paulo Coelho Iubirea este o forţă care transformă şi face ca sufletul omului să fie mai bun.
Anne Morrow Lindbergh Iubirea este o forţă. Nu este un rezultat; este o cauză.
Mahatma Gandhi
Iubirea este cea mai mare forţă a omenirii şi totuşi este cea mai modestă pe care ne-am putea-o închipui.
Vasile Ghica Iubirea – o instigare la sublim.
George Sand
Iubirea nu este ceea ce crezi tu; nu este această vio-lentă năzuinţă a tuturor simţurilor către o făptură vie; este aspi­raţia sfântă către necunoscut a celei mai subtile părţi din sufletul nostru.
Alexander Smith Iubirea înseamnă să ne descoperim în alţii şi să fim încântaţi de această descoperire.
Victor Frankel
Iubirea este singura modalitate de a înţelege altă fiinţă umană în miezul cel mai adânc al personalităţii sale.
Robert Heinlein Iubirea este o stare în care fericirea altei persoane este esenţială pentru a ta.
Wayne Dyer
Iubirea este capacitatea şi dispoziţia de a permite celor de care îţi pasă să fie ceea ce aleg pentru ei înşişi, fără nici o insistenţă pentru a te mulţumi.
Martin Luther King Iubirea este singura forţă capabilă să transforme un inamic într-un prieten.
G.K. Chesterton Iubirea înseamnă să iubeşti ceea ce este antipatic; altfel nu este deloc o virtute.
Cullen Hightowe Iubirea este ceea ce rămâne într-o relaţie după ce înlăturăm interesul personal.
Dostoievski
Iubirea este o comoară fără de preţ, cu care poţi dobândi o lume întreagă, care-ţi îngăduie să răscumperi nu numai păcatele tale, dar şi pe ale altora.
Peter Ustinov Iubirea este un act de iertare nesfârşită, o privire tandră care devine un obicei.
Osho Iubirea nu este o relaţie între două persoane. Ea este un stadiu al conştiinţei tale.

Viziuni Sufletesti
Calistos Vare Iubirea este atât punctul de plecare, cât şi cel de sosire.
Gogol Patria sufletului este iubirea.
Erich Fromm Iubirea este un act de credinţă.
Emil Cioran Iubirea este o formă de comuniune şi de intimitate.
Jean Marie Guyau Iubirea este una din nevoile fundamentale ale fiinţei noastre.
Prentice Mulford Iubirea este elixirul vital, izvorul sănătăţii, al puterii şi al energiei pentru fiecare om.
Roque Schneider
Iubirea este cea mai frumoasă muzică din partitura vieţii. Fără ea, ai fi un etern afon în corul imens al omenirii.
John Lennon
Iubirea este o promisiune, iubirea este un suvenir, odată dat niciodată uitat, niciodată lăsat să dispară.
Ioan Gyuri Pascu Iubirea este “a dărui” la infinit.
Elinor Glyn
Iubirea este strălucirea care preschimbă praful vieţii cotidiene într-o ceaţă aurie.
La Rochefoucauld Cât timp iubeşti, ierţi.
Valeria Mahok Iubirea este o Floare de nu-mă-uita aşezată la buzunarul inimii.
O. Densuşianu Iubirea e armonie creatoare, dar si lupta si neincetata neliniste.
Iris Murdoch Iubirea este înţelegerea dificilă a faptului că altceva în afară de sine este real.
Theodore M. Burton Iubirea este o lipsă de egoism individual.
Mark Twain Iubirea este dorinţa irezistibilă de a fi dorit în mod irezistibil.
Ioan Daniel Teompa Iubirea nu înseamnă fericire, ci cât mai puţină nefericire.
Gerald Jampolsky Iubirea înseamnă să renunţi la frică.
William Shakespeare
Iubirea este un fum făcut din arborii suspinelor. Tulburată, este o mare hrănită cu lacrimile celor ce se îndrăgesc. Purificată, e un foc în ochii celor ce se iubesc. Şi încă ce mai e? E nebunia cea mai înţeleaptă, dulceaţa ce ne mântuie.
Doamna de Sabie
Iubirea este ceva atât de deosebit încât n-o poţi ascunde, unde există, nici s-o simulezi, acolo unde nu există.
H.L. Mencken Iubire: iluzia că o femeie este diferită de cealaltă.
Schiller Iubirea e preţul iubirii.
Ionel Teodoreanu Iubirea nu e o stare de luciditate, ci tocmai o renunţare la luciditate, un interimat al inimii.
Liviu Rebreanu
Iubirea nu este un târg: te iubesc pentru că mă iubeşti. Iubirea este o certitudine: te iubesc pentru că te iubesc.
Mihai Codreanu
Iubirea este o primăvară din care trebuie să stârpeşti multe omizi, ca să poţi culege-n toamnă frumoase fructe. Dar ce păcat, poete, stârpind omizile îţi stârpeşti în mai trandafirii tăi… de fluturi.
Octavian Paler
Iubirea e un sărut furat, un zâmbet inocent, o îmbrăţişare pătimaşă… şi un suflet smuls din piept…
Voltaire Iubirea este o stofă a naturii, brodată de imaginaţie.
Tudor Muşatescu Iubirea nu se poate defini într-o singură formulă, fiindcă nimeni nu iubeşte identic.
Victor Martin Iubirea este cel mai frumos resentiment.
Gabriel Liiceanu Iubirea este de fapt mila de tine proiectată asupra altuia sau uitarea de sine care se înalţă pe o H. George Bernard Shaw Iubirea este exagerarea grosolană a diferenţei dintre o persoană şi oricine altcineva.
Silvio Pellico Iubirea e făuritorul bănuielilor.
H.Heine
Pentru a putea fi iubit din toata inima trebuie sa suferi. Mila este ultimul mir al iubirii, poate chiar iubirea insasi.
Gabriele D’Annunzio
Iubirea este cea mai mare dintre tristeţile umane, deoarece este efortul suprem pe care omul îl încearcă pentru a ieşi din singurătatea fiinţei sale lăuntrice.
William Shakespeare Iubirea-i fum ce din suspine creşte.
Mihail Lermontov Iubirea este doar un vis fără de rost.
Maugham Iubirea este doar farsa murdară jucată asupra noastră pentru a realiza perpetuarea speciei.

Dacă ți-a făcut bine acest articol, fă și tu bine altora și distribuie-l!

About the Author

Follow me


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>