• Home
  • Blog
  • Sanatatea volitiva – Cum stai cu perseverenta?

Sanatatea volitiva – Cum stai cu perseverenta?

Sanatatea Holistica

Voința este un mecanism specific de pornire, inhibiție sau oprire a unui proces cognitiv, emoțional sau acţional în funcţie de valorile, convingerile sau motivațiile persoanei. Voința este un proces psihic regulator care constă în capacitatea de a acţiona în vederea realizării unui scop conştient stabilit, prin depăşirea unor obstacole interioare sau exterioare. Prin vointă,omul deliberează, iniţiază, organizează, acționează, controlează, reglează, amână sau suspendă în mod conștient activitatea. Voința se manifestă atât ca inițiere-acceleraţie, susținere-reținere cât și ca frână- abţinere, amânare sau renunțare a unei activităţi.
Actul de voință este unul foarte complex, de sinteză, în care sunt antrenate toate celelalte procese psihice şi întreaga personaltate a omului: viziune, imaginaţie, motivație, gândire, memorie, afectivitate şi trăsături temperamentale şi caracteriale.
Libertatea voinței înseamnă capacitatea de a lua decizii în cunoştinţă de cauză.
Manifestarea voinţei se regăseşte Şi în exprimarea activității cognitive, emoționale şi practice a omului. Reglarea volitivă a comportării este orientarea conştientă a eforturilor intelectuale și emoționale și fizice în atingerea scopu lui sau reținerea lor.

Efortul volitiv străbate toate verigile actului volitiv:

  • conştientizarea motivaţiei,
  • definirea cu claritate a scopului,
  • luarea deciziei,
  • alegerea modalităților ​
  • realizarea practică a deciziei.

Acest mecanism este consumator de resurse și prin rezultatele obținute ne avizează asupra abilităților volitive dezvoltate şi ne atrage atenția asupra îmbunătăţirilor care aşteaptă să fie aduse. Rezultatele pe care le obţinem sunt total legate de capacitatea de a lua decizii.
Inteligența Volitivă (QV). Sănătatea volitivă depinde şi de capacitatea de a lua uşor decizii, cu aplicabilitate rapidă şi eficientă pe termen lung şi care să pună în acțiune resursele necesare in vederea atingerii țelului decis. Aceasta inseamnă InteligențăVolitivă(QV).

Ea permite omului să aleagă între alternative şi să ia deciziile asupra diferitelor tipuri de situații apărute. Contribuie la luarea deciziilor importante şi joacă un rol crucial în starea de sănătate şi de bunăstare a individului. Se cuantifică prin coeficientul de intrare în actiune şi prin valabilitatea în timp a deciziilor luate şi se califică prin rezultatele pe care le aduce în toate domeniile şi pe toate planurile vieții. Situaţia, mediul şi starea în care se află un om este rezultatul deciziilor luate. Este marele regulator al destinului uman. Educarea Inteligenţei volitive (QV) este o condiţie fundamentală a calității vieții personale. Inteligența volitivă depinde de capacitatea persoanei de a fi un observator detașat, un decident conștient şi un evaluator sincer și clar a tuturor informaţiilor, stărilor și proceselor care ajung la el.

Un om sanătos volitiv îşi asumă responsabilitatea situaţiei in care se află şi este convins că de calitatea motivațiuilor, discernământului şi a deciziilor sale depinde şi calitatea acțiunilor, relațiilor și rezultatelor sale.

Aceasta înseamnă calitatea folosirii actului decisional, ceea ce aduce bunăstare sufletească iar carezultate directe: mulțumire, bucurie și fericire.

Dacă ți-a făcut bine acest articol, fă și tu bine altora și distribuie-l!

About the Author

Follow me


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>