MANIFEST pentru Planeta Mea

PROTOCOLUL “MOTHER EARTH”.

LEGEA UNITATII.

1. Universul este un organism viu si inteligent ce evolueazà asemenea unui organism uman. La toate nivelurile existà viatà si totul are un sens constructiv. Tendinta fiecarui nivel cat si a intregului este acela de a crea complexitate si armonie. Universul evolueazà ca urmare a unei vointe inteligente ce emanà  mai intai o idee, apoi  exercità un act de vointà, un impuls luminos si in sfarsit energia transformà ideea inteligentà in materie. Fiinta umanà este o entitate inteligentà transpersonalà, intrupatà ce evolueazà din viatà in viatà, din formà in formà si progreseazà evoluand in forme tot mai subtile de energie si constiintà. In mod progresiv,  fiinta umanà intelege si realizeazà cà dincolo de formà el este de aceiasi naturà cu intelligenza Universului; atunci el poate transforma energia in materie, iar materia in energie.

2. Marea Fiintà, Ens Subsistens, infinitul inteligent este substratul realitàtii. Esenta fiintei umane, Spiritul Omului este o emanatie a acestui Infinit inteligent. De-a lungul procesului de evolutie ce include stàri de constiintà traite succesiv intr-un Univers Pluridimensional, Fiintà umana exploreazà realitatea si devine un Univers complet, izvor de noi evolutii. Continue reading

Structura Universului

reteaua-binelui31

Unul din rezultatele cele mai de seama ale demersului stiintific este reprezentat de realizarea modelului monist-materialist al lumii. Este vorba, in primul rand, de o orientare filosofica ce sustine ca Universul in totalitatea lui, cu componentele sale animate si neanimate si cu toate fenomenele ce se desfasoara in el, este o realitate obiectiva, independenta de constiinta umana, realitate dintr-o materie necreata si eterna a carei existenta se desfasoara potrivit legilor naturii dominate de principiul cauzalitatii. Din acest model evident este exclusa orice componenta transcendentala iar consiiinta umana este redusa tot la o forma de manifestare a materiei.

Acest model este, in mod incontestabil, rezultatul unei reflexii filosofice, care are insa ca punct de plecare convingerea naiva, intuitiva, ca exista in afara gandirii umane o realitate independenta si cognoscibila. Continue reading